СИНТАГМА
НАЧАЛО >> ПОДГОТОВКА ЗА DELF, TCF, TCFQ, TEF, TEFAQ   
Курсове по английски френски испански португалски преводи
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ___________________________

ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

Какво означава подготовка за тест? Това не е обучение по език, а е подготовка за дадения формат на теста, на който искате да се явите. Дори за сертификат за А1, вие вече трябва да имате изискваните за нивото знания. Нашата задача е да ви подготвим за начина, по който ще ви тестват. Това не означава, разбира се, че няма да припомняме забравени правила или да запълваме някои пропуски.

В какво конкретно ще се състои подготовката? Ще правим подготвителни и типови упражнения по елементите, съдържащи се в дадения тест (четене, слушане, разговор, писане) или само по някои елементи, по ваш избор. Може да ви трябва само писане, или пък само слушане – ще наблегнем на това, което ви е необходимо. Освен подготвителните упражнения, ще правим и примерни тестове, каквито ще ви  дадат в деня на изпита. Това е важна част от подготовката, защото трябва да придобиете нужните реакции и навици за съответния елемент от теста.

Използваните учебници са специално създадени за подготовка за съответния тест:
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ__________________________
ПОДГОТОВКА ЗА DELF, TCF, TCFQ, TEF, TEFAQ
ПОДГОТОВКА ЗА TOEFL, CAE, IELTS___________
ПРЕВОД___________________________________
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ____________________________
ЕМИГРАЦИЯ В КВЕБЕК______________________
BİR NEFESTE BULGARCA_____________________
ЦЕНИ____________________________________
КОНТАКТИ________________________________
TCF - 250 activités (CLE International), Guide officiel d’entraînement au TCF (Didier), Réussir le TCF (Editions de l’école polytechnique), TCF B1-C2 2012-2015
DELF A1 (CLE International), DELF A1-A2 « Tout va bien ! » (CLE International), DELF A2
(CLE International), DELF A2 Junior (CLE International), DELF B1 Junior (CLE International), DELF B1 (CLE International), Réussir le DELF B1 (Didier), DELF B2 (CLE International)
DALF [C1+C2] 450 Activités (CLE International)
TEF Objectif réussite (Hachette), TEF 250 Activités (CLE International)

УЛ. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 14, СОФИЯ
ТЕЛ. 0898  484 229
sintagma@sintagma.me
 


WWW.SINTAGMA.ME