СИНТАГМА
НАЧАЛО >> ЦЕНИ   
Курсове по английски френски испански португалски преводи
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ___________________________
ЦЕНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Индивидуално обучениеОбучение за двама 
1 академичен час* 18 лв. 1 академичен час*12 лв./човек
При предплата за:При предплата за:
20 часа  240 лв. 10 часа 90 лв./човек
30 часа 300 лв. 20 часа 140 лв./човек
40 часа  360 лв. 30 часа 180 лв./човек
*1 академичен час = 45 минути

За група от 3 или 4 човека:
40 академични часа - 190 лв./човекЦЕНИ ЗА ПРЕВОД ОТ/НА БЪЛГАРСКИ, АНГЛИЙСКИ, ФРЕНСКИ, РУСКИ
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ__________________________
ПОДГОТОВКА ЗА DELF, TCF, TCFQ, TEF, TEFAQ
ПОДГОТОВКА ЗА TOEFL, CAE, IELTS___________
ПРЕВОД___________________________________
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ____________________________
ЕМИГРАЦИЯ В КВЕБЕК______________________
BİR NEFESTE BULGARCA_____________________
ЦЕНИ____________________________________
КОНТАКТИ________________________________
ВИД ДОКУМЕНТОбикновена поръчка,** лв./стр.Бърза поръчка,** лв./стр.
Превод на пълен комплект документи за кандидатстване за емиграция в Квебек, всички видове документи1215
Дипломи, удостоверения, свидетелства, уверения и други официални и граждански документи1215
Приложения към дипломи, академични справки, трудови книжки, здравни книжки, имунизационни паспорти1417
Съдебни решения, рецензии, медицински свидетелства, нотариални актове, протоколи, пълномощни, справки НОИ, таблични справки от НАП1518
Епикризи, болнични листове, решения телк, договори, устави, препоръки, CV, фирмени документи, данъчни декларации, статии, упътвания, технически спецификации, икономически и други специализирани текстове, кореспонденция1619
За превод от чужд на чужд език +75% към цената
За други езици вижте тук


УСЛУГИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕМИГРАЦИЯ В КВЕБЕК

Попълване на формуляри за един човек
50 лв.
Попълване на формуляри за двама80 лв.
Преглед на формуляри, попълнени от кандидата25 лв.
Попълване на официалния онлайн тест за оценяване на възможностите за одобрение30 лв.


**КАКВО Е ОБИКНОВЕНА И БЪРЗА ПОРЪЧКА?
Стандартно обемът за превод на ден е 8 страници – това е обикновена поръчка. При подаване на материал с повече от 8 страници за работен ден, поръчката се таксува като бърза.
Пример: Имате 32 страници. Срокът за превод на този обем като обикновена поръчка е 4 дни (8 страници на ден). Ако желаете преводът да бъде извършен например за 3 дни, то поръчката се смята за бърза.

Бърза поръчка - при подаване на повече от 8 страници за 1 ден (24 часа).

Пример: Имате 20 страници и ги искате преведени за 2 дни (което се получава над 8 страници на ден). В този случай, поръчката се таксува като бърза. Ако срокът е 3 дни или повече, поръчката се смята за обикновена.

Срокът за изпълняване на превода се изчислява от момента на предаването на материала за превод от страна на клиента и приемането му от страна на агенцията или съответния преводач.
 
КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВА БРОЯТ СТРАНИЦИ?
Обемът се определя по броя знаци в преведения текст, което лесно можете да проверите чрез опцията „Word count” от падащото меню на Tools (Инструменти) в програмата Word. По общоприет в България стандарт
за 1 страница се смятат 1800 знака с интервалите.

Броят страници се изчислява във основа на преведен, а не на изходен текст.

УЛ. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 14, СОФИЯ
ТЕЛ. 0898  484 229
sintagma@sintagma.me
 


WWW.SINTAGMA.ME